OSNOVNE USLUGE

Kod nas možete obaviti registraciju vozila po sistemu ključ u ruke, Vaše je samo da se potpišete.

 • tehnički pregled,
 • osiguranje vozila od autoodgovornosti,
 • osiguranje stakala,
 • osiguranje putnika,
 • kasko osiguranje,
 • pomoć na putu,
 • odjava vozila

Prepis vlasništva nad motornim vozilom sa jednog na drugo lice.

 • poreska prijava PPI-3,
 • poreska prijava PPI-4,
 • predaja predmeta Poreskoj upravi,
 • predaja predmeta MUP-u.

Izrada raznih vrsta ugovora i ovlašćenja:

 • ugovor o kupoprodaji vozila,
 • ugovor o poklonu vozila,
 • ovlašćenje za upravljanje motornim vozilom,
 • ovlašćenje za registraciju vozila.

Kod nas možete platiti sve vrste računa.

 • porezi,
 • struja,
 • komunalne usluge,
 • takse,
 • telefon,
 • internet,
 • uplata pazara,
 • uplate na tekući račun...

Kompletno vođenje poslovnih knjiga.

 • osnivanje preduzeća i preduzetnika,
 • poresko i poslovno savetovanje,
 • obračun PDV-a,
 • obračun zarada,
 • evidencija zaposlenih,
 • izrada faktura i kalkulacija,
 • izrada završnog računa

Potreban Vam je savet?

Stojimo Vam na raspolaganju.